Korzystanie z serwisu jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

1. Postanowienia ogólne.

2. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

3. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

4. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

5. Reklamacje.

6. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

7. Przepisy końcowe.Logowanie w serwisie lovsy.pl jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2012 roku.

Ustalenia:

Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu za pomocą konta na portalu Facebook. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików)

Usługodawca - Właściciel serwisu lovsy.pl

Usługa - Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.

Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie oraz udostępnianie Treści pod adresem www.lovsy.pl , za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa poprzez Usługodawcę.

Komentarz - opinia wyrażona w formie pisemnej oraz multimedialnej poprzez użytkownika serwisu lovsy.pl. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym wiadomości od Właściciela portalu w tym także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu. Wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przeze mnie w portalu, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i treści reklamowych od Właściciela portalu na podany przeze mnie przy rejestracji adres e-mail.
Wyrażam zgodę na korzystanie, przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela portalu w wszelkich wpisów, charakterystyk umieszczonych przeze mnie w portalu.

Właściciel serwisu lovsy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie treśći udostępniane przez użytkownika w serwisie lovsy.pl. Odpowiedzialność tę ponosi Użytkownik.
- awarie infrastruktury telekomunikacjyjnej, której świadczenia i usługi niezbędne są dokorzystania z serwisu lovsy.pl
- błędy w skrypcie serwisu, błędy w bazie danych aczkolwiek po ich zgłoszeniu usługodawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań aby błędy naprawić/usunąć.
- zastrzega sobie prawo do:
* do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
* opóźnień w publikacji oraz zaniechania publikacji treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny.
* usunięcia dowolnych treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny
* usunięcia lub zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny
* zaprzestania świadczenia usługi, po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkowników minimum 10dni roboczych na stronie głównej serwisu lub drogą elektroniczną (e-mail).
* zaprzestania świadczenia usługi (także permanentnie) bez podania przyczyny jeżeli jej świadczenie zostanie utrudnione lub zaprzestane przez działanie Siły Wyższej oraz siły Trzeciej (Siły natury, osoby trzecie działające na szkodę serwisu itp ).
* wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie dowolnym przy jednoczesnym poinformowaniu o nich uzytkowników serwisu.
* zobowiązuje się usuwać treści naruszające prawo (w tym prawa autorskie) lub/i uprzednio zgłaszać lub/i udostępniać te treści odpowiednim organom, które mają odpowiednie uprawnienia do ich przejęcia.
* zobowiązuje się udostępnić wszelkie dane użytkownika, organom uprawnionym do przejęcia danych bez informowania o tym danego użytkownika.


Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu.